5 chứng nhận công trình xanh hàng đầu

Đánh giá công trình xanh hay chứng nhận công trình xanh là hệ thống được sử dụng để đánh giá và công nhận các công trình đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn xanh. Các công cụ này tuân theo các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn được áp dụng cho các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì, cải tạo và phá dỡ công trình xanh.

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới hoặc mạng lưới WorldGBC có một số Hội đồng Công trình Xanh phát triển và quản lý nhiều công cụ đánh giá trên thế giới. Mỗi công cụ xếp hạng theo WorldGBC là khác nhau và công cụ tốt nhất được lựa chọn dựa trên loại dự án và các mục tiêu thiết kế xanh.

Bài viết này thảo luận về 5 công cụ đánh giá công trình xanh hàng đầu được quản lý bởi Hội đồng Công trình Xanh của mạng lưới WorldGBC.

1. Lãnh đạo trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường (LEED)

 • Nước sản xuất: USA
 • Tổ chức chủ quản: Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ
 • Năm: 1998
 • Ứng dụng: Xây dựng mới, các tòa nhà và hoạt động hiện có, bảo trì, trường học, nội thất thương mại, chăm sóc sức khỏe, gia đình và phát triển khu vực lân cận.

LEED là một trong những hệ thống chứng nhận xanh lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Chứng nhận LEED được cung cấp để tập trung vào các tiêu chí sau:

 1. Tính bền vững của trang web
 2. Hiệu quả sử dụng nước
 3. Năng lượng và bầu không khí
 4. Chất lượng môi trường trong nhà
 5. Đổi mới trong thiết kế
 6. Các khoản tín dụng ưu tiên khu vực

2. Xây dựng Cơ sở Nghiên cứu Phương pháp Đánh giá Môi trường (BREEAM)

 • Nước sản xuất: Vương quốc Anh
 • Tổ chức chủ quản: BRE Global
 • Năm: 1990
 • Ứng dụng: Xây dựng mới, nội thất, các tòa nhà thương mại hiện có và các khu đô thị, cải tạo

BREEAM là chứng nhận đầu tiên và là phương pháp đánh giá tính bền vững hàng đầu thế giới cho các dự án quy hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Nó tập trung vào hiệu suất của tòa nhà trong:

 1. Năng lượng
 2. Sự đổi mới
 3. Sức khỏe và sức khỏe
 4. Vật liệu
 5. Chất thải
 6. Ban quản lý
 7. Sự ô nhiễm

3. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

 • Nước sản xuất: Đức
 • Tổ chức chủ quản: Hội đồng Bền vững Đức
 • Năm: 2007
 • Ứng dụng: Xây dựng mới, các tòa nhà hiện có, khu đô thị, nội thất thương mại và cải tạo.

Chứng nhận DGNB dựa trên tính bền vững toàn diện, trong đó ba lĩnh vực bền vững trọng tâm là sinh thái, kinh tế và các vấn đề văn hóa xã hội được đánh giá với trọng số ngang nhau.

4. Ngôi sao xanh

 • Nước sản xuất: Úc
 • Đơn vị chủ quản: Hội đồng Công trình Xanh Australia (GBCA)
 • Năm: 2003
 • Ứng dụng: Các tòa nhà mới (ngoại trừ nhà dành cho một gia đình), nội thất, cải tạo, các tòa nhà hiện có và các khu đô thị.

GBCA phát triển và cấp chứng chỉ Green Star bằng cách vận hành hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

5. WELL

 • Nước sản xuất: USA
 • Đơn vị chủ quản: International WELL Building Institute (IWBI)
 • Năm 2014
 • Ứng dụng: Xây dựng mới, nội thất, cải tạo, các tòa nhà hiện có và các khu đô thị.

Tiêu chuẩn công trình xanh WELL là một hệ thống dựa trên hiệu suất để đo lường, chứng nhận và giám sát tình trạng và sức khỏe của những người sử dụng một tòa nhà. Nó tập trung hoàn toàn vào khía cạnh xã hội của sự bền vững. Ngoài ra, nó khám phá mối liên hệ giữa các tòa nhà và những người cư ngụ trên 90% thời gian của họ để nghiên cứu các tác động đến sức khỏe và sức khỏe của họ.

Hệ thống đánh giá xanh cho tòa nhà giúp tạo ra các dự án có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong suốt vòng đời của dự án. Ngoài các cơ chế trên, nhiều hệ thống đánh giá xanh khác do Hội đồng Công trình Xanh quản lý. Ngoài ra còn có các hệ thống xếp hạng xanh không được quản lý bởi mạng WGBC như Thử thách Xây dựng Cuộc sống (LBC), Green Globes, v.v.

Câu hỏi thường gặp

Xếp hạng công trình xanh là gì?

Đánh giá công trình xanh hay chứng nhận xanh là hệ thống được sử dụng để đánh giá và công nhận các công trình đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn xanh.

Chứng nhận xanh BREEAM là gì?

Phương pháp Đánh giá Môi trường Cơ sở Nghiên cứu Xây dựng (BREEAM) là chứng nhận đầu tiên và là phương pháp đánh giá tính bền vững hàng đầu thế giới cho các dự án quy hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Nó được quản lý bởi BRE Global, Vương quốc Anh. Nó được sử dụng để đánh giá xây dựng mới, nội thất, các tòa nhà thương mại hiện có, các khu đô thị và cải tạo.

Bài viết liên quan