Quicseal 703

Liên hệ

[wpsm_colortable color=”main-color”]

Đặc tính Kết quả
Sức căng (MPa) >13
Độ giãn dài khi đứt (%) >300
Hấp thụ nước ở 320C (%) 0.21
Độ cứng Shore A >80

[/wpsm_colortable]

Xem thêm