Sika Waterbar V-20 Eco VN

Liên hệ

Sika Waterbar V-20 Eco VN được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Băng cản nước Sika Waterbar V-20 Eco VN được thiết kế để chặn nước thấm qua mạch ngừng “loại V” trong kết cấu bê tông.

Xem thêm