Sika Waterbars V-20

Liên hệ

Sika Waterbars V-20 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Băng cản nước Sika Waterbars V-20 được thiết kế để chặn nước thấm qua mạch ngừng “loại V” trong kết cấu bê tông.

Xem thêm