Sika Waterbars V-25

Liên hệ

Sika Waterbars V-25 được chế tạo từ . Băng cản nước Sika Waterbars V-25 được thiết kế để chặn nước thấm qua mạch ngừng “loại V” trong kết cấu bê tông.

Xem thêm