Chất tẩy gỉ B05

Liên hệ

Chất tẩy gỉ B05 là chất tẩy gỉ và bảo quản thép kim loại dạng dung dịch, được dùng để tẩy gỉ bề mặt kim loại, trả lại bề mặt ban đầu cho thép

Xem thêm