Baumerk Whitecoat SP

Liên hệ

Baumerk Whitecoat SP là một thành phần đơn, dựa trên Polyurethane, chống tia cực tím, sẵn sàng sử dụng vật liệu chống thấm.

Xem thêm