Sika 102

Liên hệ

Vữa đông cứng nhanh Sika 102 là vữa không chứa clorua, được chế tạo sẵn để sử dụng ngay, trộn với nước sẽ trở thành một lớp cản nước tạm thời, đông cứng nhanh rất hiệu quả

Xem thêm