SikaTop Seal 105 VN Bộ 25Kg

Liên hệ

SikaTop Seal 105 VN là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công trên bề mặt bê tông và vữa để ngăn sự thấm nước.

Xem thêm