Terraco Terrabond AC100

Liên hệ

Phụ gia kết dính và chống thấm cho vữa Terraco Terrabond AC100 là một chất kết dính đa năng để sử dụng cho tất cả các vật liệu xi măng, bột trét, …

Xem thêm