Terraco Terrabond Latex S100

Liên hệ

Phụ gia kết dính và chống thấm cho vữa Terraco Terrabond Latex S100 là chất kết dính và phụ gia đa năng để sử dụng với các vật liệu kết dính.

Xem thêm