TREMproof M 25Kg

Liên hệ

TREMproof M là hệ chống thấm gốc xi măng cải tiến polymer chuyền dùng chống thấm cho bê tông và gạch. Sản phẩm gồm có 1 thành phần Polymer lỏng, 1 phần xi măng có trộn với một số phụ gia đặc biệt

Xem thêm