Vandex AM 10

Liên hệ

VANDEX AM 10 là phụ gia chống thấm tinh thể dạng bột được pha chế đặc biệt để tương tác với các cấu trúc lỗ rỗng trong mao mạch bê tông

Xem thêm