DC-EX 230/9 | MÁY ĐÙN BỤI – MÁY HÚT MÙI

Liên hệ

Hệ thống loại bỏ bụi DC-EX 230/9 và các thành phần để cắt bằng máy mài góc Hilti

  • Loại công cụ: Máy mài góc
  • Thông tin phụ kiện bổ sung: Để sử dụng với DCG 230-D, DCG 230-DB

Xem thêm