HILTI DC-EX 100 | PHỤ KIỆN LOẠI BỎ BỤI

Liên hệ

Phụ kiện loại bỏ bụi HILTI DC-EX 100 và các bộ phận để cắt bằng máy mài góc Hilti

  • Loại công cụ: Máy mài góc
  • Thông tin phụ kiện bổ sung: Để sử dụng với AG 100-S, AG 100-D

Xem thêm