HILTI PM 40-MG

Liên hệ

  • Độ chính xác: ± 2 mm ở 10 m
  • Tối đa khoảng cách hoạt động (đường kính): 40 m (dòng), 100 m (dòng, với bộ thu)
  • Phạm vi tự cân bằng ở nhiệt độ phòng: -3.0 / + 3.0 ° °

Xem thêm