HILTI PR 2-HS A12

Liên hệ

Máy laser HILTI PR 2-HS A12 quay ngoài trời mạnh mẽ để san bằng ngang

  • Độ chính xác: ± 0,5 mm ở 10 m
  • Phạm vi hoạt động với bộ thu laser (đường kính): 2 – 600 m
  • Loại laser: <4,85 mW, 620-690 nm, Loại 2 (EN 60825), Loại II (FDA CFR 21 điều 1040)

Xem thêm