HILTI TE 30-AVR | BÚA QUAY SDS PLUS

Liên hệ

Búa quay HILTI TE 30-AVR SDS Plus (TE-C) mạnh mẽ để khoan bê tông hạng nặng và đục phá sửa chữa, với Giảm rung động chủ động (AVR)

Xem thêm