HILTI TE 300-A36 SDS PLUS

Liên hệ

Búa phá dỡ không dây HILTI TE 300-A36 SDS PLUS Light SDS Plus (TE-C) dùng để chỉnh sửa bề mặt trên bê tông và khối xây

Xem thêm