HILTI TE 7-C | BÚA XOAY 3 CHẾ ĐỘ

Liên hệ

Búa xoay HILTI TE 7-C ba chế độ D-grip mạnh mẽ SDS Plus (TE-C) với chức năng băm

Xem thêm