HILTI TE DRS-4-A

Liên hệ

Hệ thống khử bụi HILTI TE DRS-4-A để hút bụi thuận tiện

  • Phạm vi đường kính khoan búa: 4 – 16 mm
  • Chiều sâu khoan tối đa: 100 mm
  • Cần máy hút bụi: Không

Xem thêm