Quicseal 601H

Liên hệ

[wpsm_colortable color=”main-color”]

Loại sản phẩm  Dạng bột
Màu sắc Xám hoặc trắng
Tỷ lệ trộn 25 kg trộn với khoảng 5.75 – 6.25 lít nước
Tỷ trọng sau trộn 1.70 g/cm3
Thời gian công tác Khoảng 2 giờ
Nhiệt độ thi công Từ 5 độ C – 45 độ C
Sẵn sàng để lưu thông Sau 24 giờ
Nhiệt độ làm việc Từ – 30 độ C đến + 90 độ C

[/wpsm_colortable]

 

Xem thêm