Koreseal KCC SL 886

Liên hệ

Keo Silicon Koreseal KCC SL 886 là chất trám silicone trung tính một thành phần thể hiện xuất sắc về độ bền và khả năng chống chịu thời tiết.

Xem thêm