Tại vị trí mối nối, sự khác nhau về các yếu tố vật liệu xây dựng cần được đáp ứng. Khe thường xuất hiện khi hai mảng vật liệu của công trình gặp nhau. Việc sử dụng keo trám khe hở tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng, khi thi công kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau.

Backer Rod

0 out of 5
Liên hệ

Quicseal 304

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Sikadur 731

0 out of 5
Liên hệ

Sikadur 732

0 out of 5
Liên hệ

Sikadur 752

0 out of 5
Liên hệ

Sikaflex 112

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm