Quicseal 304

Liên hệ

[wpsm_colortable color=”main-color”]

Đóng gói bộ 1 kg
Tỉ lệ trộn (theo khối lượng) Phần A vào Phần B (2:1)
Hạn sử dụng 12 tháng

[/wpsm_colortable]

Xem thêm