Sika Anchorfix S ống 300ml

Liên hệ

Sika AnchorFix S nên được thi công bởi những nhà thầu chuyên nghiệp. Keo khoan cấy thép chuyên dụng cho các hạng mục sau:

Xem thêm