Sikaflex 112

Liên hệ

Sikaflex 112 là hợp chất trám khe kết dính 1 thành phần không chứa hàm lượng Phthalate độc hại, có đặc tính phát triển cường độ nhanh để bám dính tốt hầu hết các bề mặt vật liệu.

Xem thêm