Sikaflex 134 Bond & Seal ống 300ml

Liên hệ

Sikaflex 134 Bond & Seal là chất trám khe, kết dính đàn hồi gốc PUR đa công dụng. Keo Sikaflex 134 bám dính tốt với nhiều loại vật liệu xây dựng

Xem thêm