Sikaflex 515 600ml

Liên hệ

Sikaflex 515 600ml là chất trám 1 thành phần gốc STP đông cứng do cơ chế tiếp xúc với độ ẩm không khí. Bám dính tốt với nhiều bề mặt khác nhau như kim loại, ABS, PC, FRP và gỗ

Xem thêm