Sikaflex Construction AP tuýp 600ml

Liên hệ

Sikaflex Construction là chất trám khe một thành phần, đàn hồi vĩnh cữu gốc Polyurethane dùng để trám nhét các khe co giãn trong kết cấu công trình

Xem thêm