Sàn là thuật ngữ chung để chỉ lớp phủ vĩnh viễn của sàn , hoặc để chỉ công việc lắp đặt lớp phủ sàn đó. Lớp phủ sàn là một thuật ngữ để mô tả một cách chung chung bất kỳ vật liệu hoàn thiện nào được áp dụng trên kết cấu sàn để cung cấp một bề mặt đi bộ. Cả hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau nhưng lớp phủ sàn đề cập nhiều hơn đến các vật liệu được đặt rời.

Các vật liệu hầu như luôn được phân loại làm sàn bao gồm thảm , gỗ công nghiệp , gạch lát và nhựa vinyl .

Liên hệ

Sikafloor 161

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm