Sikafloor Chapdur Green

Liên hệ

Sikafloor Chapdur Green là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô, có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ.

Xem thêm