Bitum New Sanya

Liên hệ

Màng tự dính Bitum New Sanya được thiết kế với các độ dày khác nhau, kèm tùy chỉnh tự dính 1 mặt và tự dính cả 2 mặt nhằm phù hợp tốt nhất cho công tác chống thấm

Xem thêm