Mariseal 250 Aqua

Liên hệ

Mariseal 250 Aqua là màng thi công nguội, 100% gốc polyurethane, 1 thành phần, gốc nước, thi công và đóng rắn nguội, tạo thành màng chống thấm đàn hồi vĩnh cửu.

Xem thêm