Sika BC Bitumen Coating thùng 20 Kg

Liên hệ

Sika BC Bitumen Coating là hợp chất bitum dạng nhũ tương, có màu từ nâu đậm đến đen khi khô. Sau khi khô nó không bị tan rữa trong nước.

Xem thêm