Sika Multiseal 7.5m x 10cm

Liên hệ

Sika Multiseal là băng trám kín chống thấm Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp phôi nhôm.

Xem thêm