Sika Poxitar MY bộ 21Kg

Liên hệ

Sika Poxitar MY (Sika Inertol Poxitar MY) là chất phủ hai thành phần, phản ứng để đông cứng, kháng hóa tốt với hàm lượng dung môi thấp, gốc epoxy – dầu than đá kết hợp thành phần khoáng chất khác.

Xem thêm