SikaBit Pro P-30-0 Sand

Liên hệ

SikaBit Pro P-30-0 Sand là màng chống thấm APP gốc bitum cải tiến, thi công bằng phương pháp khò nóng. Màng có độ dày ~ 3.0 mm.

Xem thêm