Sikabit W-15 Cuộn 1 m x 20 m

Liên hệ

SikaBit W-15 là màng chống thấm 2 mặt, gốc bitum cải tiến, dùng cho việc thi công ướt. Bao gồm một lớp màng gia cường PE ở giữa và hai lớp bitum cải tiến

Xem thêm