Sika Plastocrete N can 25 lít

Liên hệ

Sika Plastocrete N là phụ gia ở dạng lỏng vừa hoạt động như là một chất hoá dẻo hiệu quả cao vừa là tác nhân chống thấm.

Xem thêm