Sikacrete PP1

Liên hệ

Sikacrete PP1 là phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghệ Silica fume của Sika. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1240-95a

Xem thêm