SikaGrind 108 VN

Liên hệ

SikaGrind 108 VN là phụ gia dạng lỏng, có tính năng trợ nghiền cho xi măng và nâng cao các đặc tính khác cho xi măng.

Xem thêm