SikaGrind 196 (VN)

Liên hệ

SikaGrind 196 (VN) là phụ gia dạng lỏng, có tính năng trợ nghiền cho xi măng và nâng cao các đặc tính khác cho xi măng.

Xem thêm