Cách thức quản lý dự án hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI)

Cách thức quản lý dự án hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI)

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dự án có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong quá trình ra quyết định trong xây dựng. Sự ra đời của các công cụ và dịch vụ AI giúp tăng năng suất, giảm lỗi và củng cố hệ thống hỗ trợ.

AI giúp lực lượng lao động hoạt động hiệu quả hơn. Nó giúp cải thiện năng suất của các công việc hàng ngày và hỗ trợ việc chuẩn bị trước các kế hoạch.

Cách thức quản lý dự án hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI)
Cách thức quản lý dự án hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài viết này giải thích những lợi ích chính và cách thức mà AI hỗ trợ quản lý dự án.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dự án

Bốn cách chính mà AI có thể giúp quản lý dự án là:

 1. Cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp
 2. Quản lý rủi ro hiệu quả
 3. Tối ưu hóa vốn con người
 4. Cung cấp hỗ trợ tích cực

1. Cải thiện Thông tin chi tiết về Doanh nghiệp

Các công cụ quản lý dự án hỗ trợ AI giúp dự đoán kết quả tương lai của một dự án. Nó giúp xác định mối quan hệ giữa một số hoạt động của dự án và thu thập dữ liệu có liên quan để có được những hiểu biết và chiến lược hữu ích. Các công cụ AI cũng nâng cao chất lượng của việc ra quyết định quan trọng.

Các thuật toán máy trong AI hỗ trợ tối ưu hóa lịch trình dự án để giảm thiểu tổng chi phí dựa trên các hạn chế về nguồn lực.

AI cũng đảm bảo rằng các nhà quản lý dự án luôn cập nhật các xu hướng toàn cầu và các phương pháp hay nhất. Trợ lý ảo có thể đăng ký các cộng đồng trực tuyến, đào tạo, ấn phẩm, v.v. để luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất.

Ràng buộc về vấn đề dữ liệu bị thiếu hoặc bị giới hạn bởi các công cụ quản lý dự án có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các thuật toán học máy . Có thể tìm thấy dữ liệu còn thiếu và đưa ra các khuyến nghị để điền chính xác.

2. Quản lý rủi ro hiệu quả

AI cho phép đầu vào quản lý rủi ro chủ động chính xác hơn phần mềm truyền thống. AI đưa ra các hành động sửa chữa dựa trên dữ liệu lịch sử và chi tiết theo dõi để cảnh báo người quản lý dự án về bất kỳ rủi ro nào sắp tới. Ở đây, rủi ro đề cập đến những người liên quan đến con người, nhà cung cấp, thực thể, v.v. trong dự án.

AI cũng có thể nghiên cứu dữ liệu thời gian thực để biết bất kỳ dấu hiệu nào về các vấn đề và trách nhiệm pháp lý sắp xảy ra. Nó được xem xét bằng cách quét email và tài liệu trong tổ chức bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

3. Tối ưu hóa vốn con người

Dưới đây là một số cách mà AI có thể giúp tối ưu hóa vốn con người:

 1. Phân bổ nguồn lực
 2. Xác định kỹ năng phù hợp cho công việc phù hợp
 3. Dự đoán sự thiếu hụt hoặc dư thừa nguồn lực
 4. Chỉ định đào tạo cần thiết cho nhân viên
 5. Cung cấp phản hồi về hành vi và năng lực của người quản lý dự án

4. Cung cấp hỗ trợ tích cực

Quản lý dự án hỗ trợ AI hỗ trợ các nhà quản lý dự án bằng cách thực hiện các nhiệm vụ hành chính và dự án đơn điệu. Các nhiệm vụ bao gồm:

 1. Nhập, thu thập và quản lý dữ liệu
 2. Chuẩn bị và cập nhật lịch trình dự án
 3. Báo cáo tình trạng và đưa ra các trường hợp ngoại lệ để người quản lý dự án chú ý
 4. Tương tác tích cực với người quản lý dự án để thông báo về các nhiệm vụ quá hạn, các ràng buộc và yêu cầu từ các bên liên quan của dự án
 5. Lắng nghe các cuộc họp và giao nhiệm vụ cho mọi người về ngày mục tiêu, hành động và theo dõi

Câu hỏi thường gặp

Vai trò của AI trong quản lý rủi ro trong các dự án là gì?AI cho phép đầu vào quản lý rủi ro chủ động chính xác hơn phần mềm truyền thống. AI đưa ra hành động khắc phục dựa trên dữ liệu lịch sử và chi tiết theo dõi để cảnh báo người quản lý dự án về bất kỳ rủi ro nào sắp tới. Ở đây, rủi ro đề cập đến những người liên quan đến con người, nhà cung cấp, thực thể, v.v. trong dự án.
AI cũng có thể nghiên cứu dữ liệu thời gian thực để xác định bất kỳ dấu hiệu nào về các vấn đề và trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn sắp xảy ra. Nó được xem xét bằng cách quét email và tài liệu trong tổ chức bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

AI giúp tối ưu hóa vốn con người như thế nào?Những cách mà AI có thể giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực là:
1. Phân bổ nguồn lực
2. Xác định kỹ năng phù hợp cho công việc phù hợp
3. Dự đoán sự thiếu hụt hoặc dư thừa nguồn lực
4. Chỉ định đào tạo cần thiết cho nhân viên
5. Cung cấp phản hồi cho hành vi của người quản lý dự án và năng lực

Bài viết liên quan