Sơn là bất kỳ chất lỏng, có thể hóa lỏng, hoặc chất liệu rắn mastic nào, mà sau khi phủ một lớp mỏng lên một bề mặt, chuyển thành một màng cứng. Nó được sử dụng phổ biến nhất để bảo vệ, tạo màu hoặc tạo kết cấu cho các đối tượng. Sơn có thể được làm hoặc mua với nhiều màu — và nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như màu nước hoặc màu tổng hợp.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Koreace

0 out of 5
Liên hệ

KCC Korebest

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Koreclean

0 out of 5
Liên hệ

KCC Koreguard

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Koreintex

0 out of 5
Liên hệ

KCC Koremix

0 out of 5
Liên hệ

KCC Koreproof

0 out of 5
Liên hệ

KCC Koresealer

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Supro Putty

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm