Nippon Interior Skimcoat

Liên hệ

Nippon Interior Skimcoat là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất. Dễ sử dụng, Dễ xả nhám, Tạo bề mặt phẳng mịn.

Xem thêm