Keo bả Terraco Handycoat Interior

Liên hệ

Keo bả Terraco Handycoat Interior đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt nội thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ.

Xem thêm