Terraco Handycoat

Liên hệ

Keo bả ngoại thất Terraco Handycoat đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt ngoại thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ.

Xem thêm