Nippon Heat Resisting Aluminium

Liên hệ

Nippon Heat Resisting Aluminium là loại sơn dầu chịu nhiệt cao cấp gốc Silicone, có thể chịu được nhiệt độ đến 600oC

Xem thêm