Nippon S450 Heat Resisting Black

Liên hệ

Sơn chịu nhiệt Nippon S450 Heat Resisting Black là loại sơn chịu nhiệt cao cấp dầu gốc Silicone, có thể chịu được nhiệt độ đến 450oC.

Xem thêm